محسن سلاجقه

مدارک

مدرک مدیریت فروش و مارکتینگ (آکسفورد)
مدرک مدیریت فروش و مارکتینگ (آکسفورد)
مدرک مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
مدرک مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
تصویر
مدرک مدیریت پروژه ICS Group
مدرک مدیریت پروژه ICS Group
تصویر
مدرک مدیریت ارشد MBA
مدرک مدیریت ارشد MBA
تصویر
مدرک تجارت الکترونیک E-Commerce
مدرک تجارت الکترونیک E-Commerce
تصویر
مدرک مهندسی اینترنت
مدرک مهندسی اینترنت
تصویر
کسب افتخارات ملی و حضور درخبرگزاری
کسب افتخارات ملی و حضور درخبرگزاری
تصویر
داوری جشنواره وب ایران و برترین های السیتکس
داوری جشنواره وب ایران و برترین های السیتکس
مدال برتر السیتکس
مدال برتر السیتکس
تصویر
جشنواره دانشجوی کارآفرین برتر کشور
جشنواره دانشجوی کارآفرین برتر کشور
تصویر
جشنواره جوان ایرانی
جشنواره جوان ایرانی
تصویر
کسب مقام اول چهارمین جشنواره تجارت الکترونیک ایران
کسب مقام اول چهارمین جشنواره تجارت الکترونیک ایران
تصویر